Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Damek Michal Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
MZP/2018/710/1715
Platnost do: 30.06.2023
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava, a.s.
Zaměstnavatel - ulice: Masarykovo náměstí 5/5
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava 1
Zaměstnavatel - PSČ: 702 00
Zaměstnavatel - telefon: 595 132 049
Bydliště - ulice: Bulharská 1418/9
Bydliště - město: Ostrava - Poruba
Bydliště - PSČ: 708 00
Bydliště - telefon: 724 318 233
Email: m.damek@dpova.cz
Poznámka: Dopravní projektování
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství:
Ostatní: Ano
SEA: