Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK2152
Název záměru: Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MSK2152_duvodyUkonceni.pdf (1186 kB) - 30.09.2019 08:39:58
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOpavaJaktař
Moravskoslezský krajOpavaOpavaMilostovice
Moravskoslezský krajOpavaOpavaOpava-Předměstí
Moravskoslezský krajOpavaOpavaZlatníky u Opavy
Moravskoslezský krajOpavaSlavkovSlavkov u Opavy
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.09.2019 08:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, 747 01 Opava
IČ oznamovatele: 00300535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 16.09.2019
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: MSK2152_oznameni.zip (49575 kB) - 14.08.2019 07:02:50
Informace o oznámení: MSK2152_infOznam.pdf (534 kB) - 15.08.2019 09:35:25
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: