Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS968
Název záměru: II/152 Hrotovice - Dukovany, PD - II. etapa (km 5,950 - KÚ)
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčDukovanyDukovany
Kraj VysočinaTřebíčDukovanyLipňany u Skryjí
Kraj VysočinaTřebíčDukovanySkryje nad Jihlavou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2019 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
31.05.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 30.06.2019
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: VYS968_oznameni.zip (51370 kB) - 28.05.2019 09:47:15
Informace o oznámení: VYS968_infOznam.pdf (245 kB) - 31.05.2019 09:19:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.07.2019
Datum nabytí právní moci: 09.08.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS968_zjistovaci.pdf (317 kB) - 09.07.2019 08:33:53
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: