Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK912
Název záměru: Silnice II/490: Zlín, propojení I/49 - R49, 2. úsek
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/48
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínZlínKostelec u Zlína
Zlínský krajZlínZlínZlín
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.04.2022 09:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje p. o., K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ oznamovatele: 70934860
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.10.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 06.11.2020
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: ZLK912_oznameni.zip (82219 kB) - 05.10.2020 13:48:52
Informace o oznámení: ZLK912_infOznam.pdf (213 kB) - 05.10.2020 13:48:52
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2020
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK912_zjistovaci.pdf (472 kB) - 27.11.2020 07:23:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
ZlínskýZlínMagistrát města Zlína
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Damek Michal Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 31.03.2022
Text dokumentace: ZLK912_dokumentace.zip (181884 kB) - 28.02.2022 14:43:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK912_infDokumentace.pdf (243 kB) - 28.02.2022 14:50:49
Vrácení dokumentace: ZLK912_vraceni.pdf (242 kB) - 25.04.2022 09:23:11
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: