Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7200
Název záměru: D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/47
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoChrlice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoDolní Heršpice
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoHolásky
Jihomoravský krajBrno-venkovModřiceModřice
Jihomoravský krajBrno-venkovPopovicePopovice u Rajhradu
Jihomoravský krajBrno-venkovRajhradRajhrad
Jihomoravský krajBrno-venkovSyroviceSyrovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 03.01.2022 08:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 03.06.2020
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: OV7200_oznameni.zip (93324 kB) - 28.04.2020 10:16:23
Informace o oznámení: OV7200_infOznam.pdf (179 kB) - 28.04.2020 10:16:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: OV7200_zjistovaci.zip (18138 kB) - 18.06.2020 10:26:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Damek Michal Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 07.07.2021
Text dokumentace: OV7200_dokumentace.pdf (13849 kB) - 01.06.2021 12:08:39
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření stavebních úřadů
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (4132 kB) - 01.06.2021 12:08:41
Stanovisko KrÚ §45i
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (1157 kB) - 01.06.2021 12:09:50
Přehledná situace
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (3163 kB) - 01.06.2021 12:10:40
Přehledná situace - ortofoto
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (4104 kB) - 01.06.2021 12:11:31
Záborový elaborát
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (14169 kB) - 01.06.2021 12:12:23
Dopravně-inženýrské údaje
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (19023 kB) - 01.06.2021 12:14:27
Hluková studie
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (34499 kB) - 01.06.2021 12:15:59
Rozptylová studie
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (16885 kB) - 01.06.2021 12:17:27
Posouzení vlivů na veřejné zdraví
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (1641 kB) - 01.06.2021 12:18:23
Biologické průzkumy III. etapa
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_10.zip (24174 kB) - 01.06.2021 12:19:42
Biologické hodnocení
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (2931 kB) - 01.06.2021 12:20:43
Rámcová migrační studie
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_12.zip (15106 kB) - 01.06.2021 12:21:39
Hodnocení vlivů na krajinný ráz
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_13.pdf (1374 kB) - 01.06.2021 12:22:44
Dendrologický průzkum
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_14.zip (8425 kB) - 01.06.2021 12:23:36
Pedologický průzkum
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_15.pdf (6452 kB) - 01.06.2021 12:24:49
Vodohospodářské řešení
OV7200_prilohaDokumentaceDOC_16.zip (5458 kB) - 01.06.2021 12:29:34
Informace o dokumentaci: OV7200_infDokumentace.pdf (242 kB) - 01.06.2021 12:08:39
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV7200_posudek.pdf (891 kB) - 03.01.2022 08:20:44
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.08.2021
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV7200_inf1VP.pdf (88 kB) - 26.08.2021 13:23:18
Zápis z 1. veřejného projednání: OV7200_zapis1VP.pdf (167 kB) - 17.09.2021 11:58:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.01.2022
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV7200_zaveryStan.pdf (335 kB) - 03.01.2022 08:38:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: