Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Gresl Josef Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
3198/ENV/17; MZP/2022/710/2072
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
58610/ENV/12
Platnost do: 17.07.2027
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: Gresl-EIA.cz, IČ: 72477393
Zaměstnavatel - ulice: Školní 492
Zaměstnavatel - mesto: Zlín
Zaměstnavatel - PSČ: 76001
Zaměstnavatel - telefon: 777 678 270
Bydliště - ulice: Podvesná XI 6470
Bydliště - město: Zlín
Bydliště - PSČ: 760 01
Bydliště - telefon:
Email: josef@gresl-eia.cz
Poznámka: www.gresl-eia.cz Posuzování vlivů na životní prostředí - zpracování oznámení záměru, dokumentace EIA včetně souvisejících studií, vyhotovení posudku k dokumentaci EIA. Komplexní inženýring pro technologie průmyslu, rozšiřování skladových a výrobních prostor, navyšování výrobní kapacity, obchodní komplexy, skladování nebezpečných látek, odpadové hospodářství, silniční i železniční dopravní stavby
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů: Ano
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika: Ano
Výroba a zpracování kovů: Ano
Dřevařský a papírenský průmysl: Ano
Průmysl stavebních hmot: Ano
Chemie, farmakologie, petrochemie: Ano
Potravinářský průmysl: Ano
Dopravní zařízení: Ano
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: