Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS922
Název záměru: II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaTřebíčJaroměřice nad RokytnouJaroměřice nad Rokytnou
Kraj VysočinaTřebíčJaroměřice nad RokytnouPopovice nad Rokytnou
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 29.04.2020 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČ oznamovatele: 70890749
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.04.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 30.05.2018
Zpracovatel oznámení: Gresl Josef Ing.
Text oznámení záměru: VYS922_oznameni.zip (21262 kB) - 24.04.2018 13:18:59
Informace o oznámení: VYS922_infOznam.pdf (888 kB) - 02.05.2018 08:11:43
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.06.2018
Závěry zjišťovacího řízení: VYS922_zjistovaci.zip (10018 kB) - 15.10.2018 13:58:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Gresl Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2020
Text dokumentace: VYS922_dokumentace.pdf (12866 kB) - 13.12.2019 12:06:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření z hlediska ÚP
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1208 kB) - 13.12.2019 12:06:30
Stanovisko Natura 2000
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (222 kB) - 13.12.2019 12:06:52
Situace širších vztahů
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (2760 kB) - 13.12.2019 12:07:18
Dopravní model
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (8288 kB) - 13.12.2019 12:07:34
Rozptylová studie
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (8246 kB) - 13.12.2019 12:07:51
Akustická studie
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (3592 kB) - 13.12.2019 12:08:05
Vlivy na veřejné zdraví
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (600 kB) - 13.12.2019 12:08:23
Hodnocení krajinného rázu
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (5588 kB) - 13.12.2019 12:08:45
Biologický průzkum
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (3731 kB) - 13.12.2019 12:09:01
Migrační studie
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (970 kB) - 13.12.2019 12:09:24
Vypořádání připomínek
VYS922_prilohaDokumentaceDOC_11.pdf (362 kB) - 13.12.2019 12:09:48
Informace o dokumentaci: VYS922_infDokumentace.pdf (244 kB) - 18.12.2019 09:17:33
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Píša Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS922_posudek.zip (17675 kB) - 29.04.2020 11:46:32
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2020
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS922_inf1VP.pdf (165 kB) - 23.01.2020 08:16:54
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS922_zapis1VP.pdf (1107 kB) - 29.04.2020 11:47:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
29.04.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS922_zaveryStan.pdf (372 kB) - 29.04.2020 11:47:50
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Závěr zjišťovacího řízení byl napaden 2 odvoláními, z toho v jednom případě OVSS VII MŽP rozhodl o zamítnutí odvolání z důvodu nepřípustnosti, v případě odvolání dotčenou veřejností dle § 3 i) bodu 2 zákona 100/2001 Sb. vydal OVSS VII MŽP rozhodnutí o zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci příslušnému úřadu k vydání nového závěru zjišťovacího řízení. Zveřejněná dokumentace byla zpracována pro záměr "II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat, PD".