Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1604
Název záměru: CVP Galvanika s.r.o. - Provoz 05, Ždánice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Oznámení
Zařazení: II/22
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínŽdániceŽdánice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.09.2021 09:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CVP Galvanika s.r.o., K Podlesí 550, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 47548282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.09.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 15.10.2021
Zpracovatel oznámení: Gresl Josef Ing.
Text oznámení záměru: JHM1604_oznameni.zip (15009 kB) - 08.09.2021 10:09:36
Informace o oznámení: JHM1604_infOznam.pdf (161 kB) - 15.09.2021 09:05:14
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: