Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7157
Název záměru: CVP Galvanika s.r.o. - Navýšení kapacity provozovny ve Ždánicích
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajHodonínŽdániceŽdánice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 25.07.2017 07:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CVP Galvanika s.r.o., Příbram VI/550, 261 01 Příbram
IČ oznamovatele: 47548282
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ne
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Gresl Josef Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 22.02.2017
Text dokumentace: OV7157_dokumentace.pdf (5007 kB) - 18.01.2017 11:05:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy k dokumentaci
OV7157_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (13283 kB) - 18.01.2017 11:05:57
Informace o dokumentaci: OV7157_infDokumentace.pdf (188 kB) - 18.01.2017 11:05:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Cetl Pavel Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.07.2017
Text posudku: OV7157_posudek.zip (839 kB) - 28.06.2017 08:19:19
Informace o posudku: OV7157_infPosudek.pdf (187 kB) - 15.06.2017 09:43:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
31.07.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV7157_zaveryStan.pdf (307 kB) - 25.07.2017 07:51:38
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: