Záměry na území ČR
Kód záměru: OV7203
Název záměru: Technologie na zpracování zbytkových plastů Velké Pavlovice
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBřeclavVelké PavloviceVelké Pavlovice
Příslušný úřad: MŽP OVSS VII
Datum a čas posledních úprav: 25.05.2022 13:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ENRESS s.r.o., V zářezu 902/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 29412340
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 02.06.2021
Zpracovatel oznámení: Plachý Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV7203_oznameni.zip (58878 kB) - 29.04.2021 12:25:32
Informace o oznámení: OV7203_infOznam.pdf (157 kB) - 29.04.2021 12:25:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: OV7203_zjistovaci.zip (1568 kB) - 15.06.2021 10:55:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
30.05.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 29.06.2022
Text dokumentace: OV7203_dokumentace.pdf (13244 kB) - 25.05.2022 11:21:56
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Koordinační situace
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_1.pdf (1043 kB) - 25.05.2022 11:21:56
Soulad s územním plánem
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_2.pdf (225 kB) - 25.05.2022 11:22:17
Stanovisko Natura 2000
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (134 kB) - 25.05.2022 11:22:37
Certifikát o shodě pro TDU2000
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (870 kB) - 25.05.2022 11:23:01
Odborný posudek BAT
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (559 kB) - 25.05.2022 11:23:28
Protokol z autorizovaného měření
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1025 kB) - 25.05.2022 11:23:47
Rozptylová studie
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (10333 kB) - 25.05.2022 11:24:15
Akustická studie
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (15642 kB) - 25.05.2022 11:25:00
Hodnocení zdravotních rizik
OV7203_prilohaDokumentaceDOC_9.pdf (354 kB) - 25.05.2022 11:25:52
Informace o dokumentaci: OV7203_infDokumentace.pdf (151 kB) - 25.05.2022 13:59:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: