Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Blažek Jiří Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
46301/ENV/06; 53200/ENV/11; 62422/ENV/16; MZP/2021/710/4881
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
4610/751/OPV/93
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: LI-VI Praha, spol. s r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Jana Želivského 8
Zaměstnavatel - mesto: Praha 3
Zaměstnavatel - PSČ: 130 00
Zaměstnavatel - telefon: 603 251 904
Bydliště - ulice: Javorová 414
Bydliště - město: Chýně
Bydliště - PSČ: 253 03
Bydliště - telefon: 603 251 904
Email: blazek@livi.cz
Poznámka: EIA, rozptylové a hlukové studie, měření hluku a sčítání dopravy, návrhy odhlučnění, dendrologické, biologické a pedologické průzkumy, posudky vlivů na krajinný ráz, snižování emisí, ekologické zátěže, hodnocení zdravotních rizik
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: