Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3064
Název záměru: Hala pro výrobu samonosných van, k.ú. Horní Bříza, p.č.st. 142/9
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severHorní BřízaHorní Bříza
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 02.05.2017 15:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ing. Zdeněk Baxa - Projekty a realizace staveb, Tichá 1160, 334 41 Dobřany
IČ oznamovatele: 73440396
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2017
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV3064_oznameni.zip (39540 kB) - 07.03.2017 12:54:13
Informace o oznámení: OV3064_infOznam.pdf (31 kB) - 07.03.2017 12:54:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2017
Datum nabytí právní moci: 06.06.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV3064_zjistovaci.pdf (145 kB) - 02.05.2017 15:11:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: