Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1008
Název záměru: Obytný soubor Nové Chabry – fáze F a G a západní dopravní připojení, k.ú. Dolní Chabry a k.ú. Čimice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6;§4 odst. 1 písm. d
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaDolní Chabry
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaČimice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 29.05.2017 16:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nové Chabry Development, s.r.o., Klimentská 46, 110 02 Praha 1
IČ oznamovatele: 02627558
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 03.05.2016
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA1008_oznameni.zip (96004 kB) - 13.04.2016 17:06:20
Informace o oznámení: PHA1008_infOznam.pdf (328 kB) - 13.04.2016 17:06:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.07.2016
Datum nabytí právní moci: 23.08.2016
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1008_zjistovaci.zip (4773 kB) - 29.05.2017 16:03:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: