Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK844
Název záměru: Modernizace sklářské vany a využití odpadního tepla VITRABLOK, s.r.o. Duchcov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/6.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceDuchcovDuchcov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Oznamovatel: VITRABLOK, s.r.o., Bílinská 42, 419 14 Duchcov
IČO oznamovatele: 14864592
Datum a čas posledních úprav: 03.06.2013 10:19
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.05.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK844_oznameni.zip (13528 kB) - 22.04.2013 09:11:11
Informace o oznámení: ULK844_infOznam.pdf (30 kB) - 29.04.2013 09:11:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK844_zjistovaci.pdf (43 kB) - 03.06.2013 10:18:52
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK844_infZjistovaci.pdf (30 kB) - 03.06.2013 10:19:26
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ÚsteckýTepliceMěstský úřad Duchcov
ÚsteckýÚstí nad LabemKrajský úřad Ústeckého kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: