Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK730
Název záměru: Změna novostavby montážní haly 2 v areálu PETER-GFK- LAKOVNA II
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajTrutnovKocbeřeKocbeře
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 08.06.2015 14:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PETER GFK spol. s r.o.
IČ oznamovatele: 62026852
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 13.08.2014
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK730_oznameni.pdf (3279 kB) - 24.07.2014 09:31:22
Informace o oznámení: HKK730_infOznam.pdf (263 kB) - 24.07.2014 09:31:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK730_zjistovaci.pdf (324 kB) - 20.08.2014 12:07:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
KrálovéhradeckýTrutnovMěstský úřad Dvůr Králové nad Labem
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK730_dokumentace.zip (21679 kB) - 08.01.2015 09:56:36
Text přepracované/doplněné dokumentace: HKK730_prepracovana.zip (21679 kB) - 08.01.2015 09:56:36
Informace o dokumentaci: HKK730_infDokumentace.pdf (265 kB) - 08.01.2015 09:56:36
Vrácení dokumentace: HKK730_vraceni.pdf (258 kB) - 26.11.2014 13:52:01
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK730_posudek.pdf (3901 kB) - 16.04.2015 10:27:32
Informace o posudku: HKK730_infPosudek.pdf (263 kB) - 16.04.2015 10:27:32
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
HKK730_inf1VP.pdf (261 kB) - 29.04.2015 09:52:04
Zápis z 1. veřejného projednání: HKK730_zapis1VP.pdf (237 kB) - 15.05.2015 08:45:01
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK730_zaveryStan.pdf (361 kB) - 04.06.2015 09:05:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: