Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6138
Název záměru: Instalace nové linky nanášení nátěrových hmot metodou DIP SPIN – navýšení projektované kapacity
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajJičínJičínJičín
Královéhradecký krajJičínJičínPopovice u Jičína
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 14.09.2012 13:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: LEIST OBERFLÄCHENTECHNIK, s.r.o., Průmyslová 1252, 506 01 Jičín
IČ oznamovatele: 27278808
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 04.06.2012
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 06.06.2012
Text dokumentace: OV6138_dokumentace.zip (22970 kB) - 02.05.2012 09:29:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV6138_infDokumentace.pdf (109 kB) - 02.05.2012 11:14:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 24.08.2012
Text posudku: OV6138_posudek.pdf (1943 kB) - 23.07.2012 05:12:05
Informace o posudku: OV6138_infPosudek.pdf (109 kB) - 23.07.2012 05:12:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
20.09.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV6138_zaveryStan.pdf (115 kB) - 14.09.2012 12:38:49
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: