Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP415
Název záměru: Linka KDV 1000 Loděnice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: MZP415_duvodyUkonceni.pdf (193 kB) - 02.01.2018 12:22:52
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounLoděniceLoděnice u Berouna
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2018 12:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KDV ENERGY, s.r.o., Táborská 27/63, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 62587382
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.05.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP415_oznameni.zip (10363 kB) - 21.05.2013 14:26:08
Informace o oznámení: MZP415_infOznam.pdf (132 kB) - 21.05.2013 14:26:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.08.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MZP415_zjistovaci.zip (13608 kB) - 02.08.2013 12:45:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MZP415_infZjistovaci.pdf (126 kB) - 01.08.2013 10:05:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: