Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1100
Název záměru: Rozšíření výroby barev
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/34
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceOhníčOhníč
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2019 11:49
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CHEMTEC projekty s.r.o., Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem
IČ oznamovatele: 05902533
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 28.11.2019
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK1100_oznameni.zip (21413 kB) - 25.10.2019 12:25:36
Informace o oznámení: ULK1100_infOznam.zip (162 kB) - 25.10.2019 12:25:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2019
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1100_zjistovaci.pdf (1076 kB) - 12.12.2019 11:49:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: