Záměry na území ČR
Kód záměru: HKK698
Název záměru: Výroba transformátorů – nanášení ochranného laku
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Královéhradecký krajNáchodNové Město nad MetujíKrčín
Příslušný úřad: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oznamovatel: SAB - Trafo, s.r.o.
IČO oznamovatele: 49812033
Datum a čas posledních úprav: 12.03.2015 13:39
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: HKK698_oznameni.zip (5590 kB) - 02.01.2014 10:31:40
Informace o oznámení: HKK698_infOznam.pdf (303 kB) - 02.01.2014 10:31:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: HKK698_zjistovaci.pdf (314 kB) - 29.01.2014 13:39:39
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: HKK698_dokumentace.zip (17660 kB) - 15.10.2014 11:59:35
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: HKK698_infDokumentace.pdf (255 kB) - 15.10.2014 11:59:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: HKK698_posudek.pdf (2653 kB) - 26.01.2015 09:38:05
Informace o posudku: HKK698_infPosudek.pdf (261 kB) - 26.01.2015 09:38:05
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: HKK698_zaveryStan.pdf (348 kB) - 12.03.2015 13:39:42
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: