Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1129
Název záměru: Hostivař - sportovní centrum K Lesoparku
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 28.03.2013 13:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ATELIER 6, s.r.o., Rokycanova 30, Praha 3, 130 00
IČ oznamovatele: 26163535
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 30.01.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1129_oznameni.zip (26936 kB) - 02.01.2013 13:41:05
Informace o oznámení: OV1129_infOznam.zip (352 kB) - 10.01.2013 11:19:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV1129_zjistovaci.zip (2195 kB) - 28.03.2013 13:47:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1129_infZjistovaci.pdf (103 kB) - 28.03.2013 13:47:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 15
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: