Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1464
Název záměru: Sběr, výkup a nakládání s kovovými odpady, KOVOŠROT VRAŇANY s.r.o. v k.ú. Spomyšl
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkSpomyšlSpomyšl
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 28.11.2012 13:03
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KOVOŠROT VRAŇANY s.r.o., Washingtonova 17, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 60466839
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1464_oznameni.doc (9501 kB) - 20.09.2011 12:53:38
Informace o oznámení: STC1464_infOznam.doc (80 kB) - 10.10.2011 13:04:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC1464_zjistovaci.doc (261 kB) - 28.11.2012 13:03:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: