Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1136
Název záměru: Výroba izolačních a plášťových směsí PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Praha 15
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHostivař
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 14.08.2013 17:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: PRAKAB PRAŽSKÁ KABELOVNA, s.r.o., Ke Kablu 278, 102 09 Praha 15
IČ oznamovatele: 43873189
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 08.07.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1136_oznameni.zip (11741 kB) - 11.06.2013 15:04:57
Informace o oznámení: OV1136_infOznam.pdf (161 kB) - 11.06.2013 15:04:57
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1136_zjistovaci.zip (1193 kB) - 07.08.2013 12:00:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1136_infZjistovaci.pdf (99 kB) - 14.08.2013 17:27:16
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 15
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: