Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1218
Název záměru: VALEO Rakovník - Přístavba haly V. včetně komunikací, přípojek sítí a technologických zařízení, stavební úpravy hal I., II. a IV., změna využití haly IV.
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/42
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajRakovníkRakovníkRakovník
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Oznamovatel: B.B.D., s.r.o.
IČO oznamovatele: 26149788
Datum a čas posledních úprav: 14.12.2018 12:26
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.10.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 26.11.2018
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1218_oznameni.zip (8176 kB) - 22.10.2018 11:45:01
Informace o oznámení: OV1218_infOznam.pdf (102 kB) - 30.10.2018 09:03:51
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Datum nabytí právní moci: 16.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: OV1218_zjistovaci.zip (2321 kB) - 14.12.2018 12:26:06
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1218_infZjistovaci.pdf (111 kB) - 14.12.2018 12:25:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: