Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1130
Název záměru: Revitalizace areálu ZSMV Veleslavín, Praha 6
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVeleslavín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Oznamovatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, s.p.o., Přípotoční 300/12, 10100 Praha 10
IČO oznamovatele: 67779999
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2021 13:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.08.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.09.2021
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: PHA1130_oznameni.zip (138507 kB) - 06.08.2021 11:26:20
Informace o oznámení: PHA1130_infOznam.zip (391 kB) - 06.08.2021 11:27:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2021
Datum nabytí právní moci: 30.11.2021
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1130_zjistovaci.pdf (936 kB) - 30.10.2021 13:20:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 6
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: