Záměry na území ČR
Kód záměru: OV6240
Název záměru: Výroba sprchových vaniček Krasíkov
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíKrasíkovKrasíkov
Příslušný úřad: MŽP OVSS VI
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2017 08:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Roltechnik a.s., 569 33 Třebařov 160
IČ oznamovatele: 28175247
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 09.02.2017
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV6240_oznameni.zip (19244 kB) - 18.01.2017 05:52:54
Informace o oznámení: OV6240_infOznam.pdf (73 kB) - 18.01.2017 05:52:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.02.2017
Datum nabytí právní moci: 20.03.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV6240_zjistovaci.pdf (303 kB) - 15.02.2017 08:15:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: