Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP324
Název záměru: Hotel Montanie, Soušská 791, Desná III
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Liberecký krajJablonec nad NisouDesnáDesná III
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 14.06.2017 10:54
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Antonie hotels, s. r. o.
IČ oznamovatele: 28737978
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: MZP324_oznameni.pdf (4264 kB) - 20.12.2010 12:44:42
Informace o oznámení: MZP324_infOznam.pdf (104 kB) - 20.12.2010 12:44:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP324_zjistovaci.zip (1919 kB) - 10.02.2011 08:20:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP324_posudek.pdf (923 kB) - 05.05.2011 08:45:12
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
05.08.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP324_zaveryStan.zip (404 kB) - 20.04.2016 12:25:35
Prodloužení stanoviska: MZP324_prodlouzeniStan.pdf (248 kB) - 14.06.2017 10:54:29
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: