Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1776
Název záměru: Sběr, výkup a nakládání s kovovými odpady v areálu STEELTRADE, s.r.o. v k.ú. Sviadnov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekSviadnovSviadnov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.07.2013 08:36
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: STEELTRADE, s.r.o., Washingtonova 17, Praha 1
IČ oznamovatele: 60466839
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.06.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 14.07.2013
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1776_oznameni.zip (11053 kB) - 24.06.2013 08:31:53
Informace o oznámení: MSK1776_infOznam.pdf (151 kB) - 24.06.2013 08:31:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.07.2013
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1776_zjistovaci.zip (557 kB) - 24.07.2013 08:36:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: MSK1776_infZjistovaci.pdf (70 kB) - 24.07.2013 08:36:50
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: