Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1116
Název záměru: Háje - Sportovní areál "Nad přehradou"
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: OV1116_duvodyUkonceni.pdf (176 kB) - 15.06.2011 10:24:43
Zařazení: II/10.10
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHáje
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2011 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ODDITY a.s., Radlická 663/28, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 28221893
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Blažek Jiří Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1116_oznameni.pdf (3312 kB) - 15.03.2011 15:54:54
Informace o oznámení: OV1116_infOznam.doc (70 kB) - 15.03.2011 15:54:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.03.2011
Závěry zjišťovacího řízení: OV1116_zjistovaci.doc (67188 kB) - 31.05.2011 10:54:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: