Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8253
Název záměru: Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Flenexa plus
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/53
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucPřáslavicePřáslavice u Olomouce
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2019 11:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Flenexa plus s.r.o., Přáslavice 335, 783 54 Přáslavice
IČ oznamovatele: 24741621
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMěstský úřad Velká Bystřice
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vraný Miroslav Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2019
Text dokumentace: OV8253_dokumentace.zip (7142 kB) - 21.08.2018 08:35:49
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV8253_infDokumentace.pdf (99 kB) - 21.08.2018 08:36:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV8253_posudek.pdf (3683 kB) - 15.01.2019 11:24:02
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8253_zaveryStan.pdf (242 kB) - 15.01.2019 11:25:13
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Dodatečně byla dokumentace EIA záměru zaslána obci Přáslavice, proto byla lhůta k vyjádření stanovena do 11. 1. 2019. Vyjádření je možno zaslat Ministerstvu životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, Olomouc.