Záměry na území ČR
Kód záměru: OV8220
Název záměru: Stavba D35 3508.2 Křelov – Slavonín, 2. etapa
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Olomoucký krajOlomoucKřelov-BřuchotínBřuchotín
Olomoucký krajOlomoucKřelov-BřuchotínKřelov
Olomoucký krajOlomoucOlomoucŘepčín
Příslušný úřad: MŽP OVSS VIII
Datum a čas posledních úprav: 08.02.2018 14:44
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 18.04.2017
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Text oznámení záměru: OV8220_oznameni.zip (41137 kB) - 22.03.2017 07:43:36
Informace o oznámení: OV8220_infOznam.pdf (77 kB) - 22.03.2017 07:43:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2017
Závěry zjišťovacího řízení: OV8220_zjistovaci.zip (2045 kB) - 16.05.2017 10:19:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
OlomouckýOlomoucMagistrát města Olomouce
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace: OV8220_prepracovana.pdf (373 kB) - 21.11.2017 07:37:02
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace: OV8220_vraceni.zip (2592 kB) - 30.06.2017 09:03:50
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
29.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 29.12.2017
Text posudku: OV8220_posudek.zip (6478 kB) - 21.11.2017 07:39:24
Informace o posudku: OV8220_infPosudek.pdf (120 kB) - 21.11.2017 07:39:24
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.02.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV8220_zaveryStan.zip (1645 kB) - 08.02.2018 14:44:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: