Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK972
Název záměru: ZEVO Uherské Hradiště
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherské HradištěMařatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Oznamovatel: CTZ s.r.o.
IČO oznamovatele: 63472163
Datum a čas posledních úprav: 21.02.2024 07:46
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2023
Text dokumentace: ZLK972_dokumentace.zip (28440 kB) - 14.12.2022 14:38:48
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK972_prepracovana.zip (28594 kB) - 05.09.2023 08:12:51
Informace o dokumentaci: ZLK972_infDokumentace.zip (512 kB) - 05.09.2023 11:47:31
Vrácení dokumentace: ZLK972_vraceni.pdf (475 kB) - 09.02.2023 14:33:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ZLK972_posudek.zip (6279 kB) - 21.02.2024 07:46:11
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.10.2023
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK972_inf1VP.pdf (227 kB) - 13.10.2023 08:01:56
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK972_zapis1VP.pdf (257 kB) - 14.11.2023 11:31:19
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2024
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK972_zaveryStan.pdf (725 kB) - 21.02.2024 07:46:55
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: