Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK972
Název záměru: ZEVO Uherské Hradiště
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Dokumentace
Podlimitní: Ne
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajUherské HradištěUherské HradištěMařatice
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.09.2023 11:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CTZ s.r.o.
IČ oznamovatele: 63472163
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2022
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2023
Text dokumentace: ZLK972_dokumentace.zip (28440 kB) - 14.12.2022 14:38:48
Text přepracované/doplněné dokumentace: ZLK972_prepracovana.zip (28594 kB) - 05.09.2023 08:12:51
Informace o dokumentaci: ZLK972_infDokumentace.zip (512 kB) - 05.09.2023 11:47:31
Vrácení dokumentace: ZLK972_vraceni.pdf (475 kB) - 09.02.2023 14:33:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýUherské HradištěMěstský úřad Uherské Hradiště
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: