Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1172
Název záměru: Rozšíření odpočívky D8 Siřejovice vlevo
Znění novely zákona: č. 284/2021 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní: Ano
Zařazení: II/109;§4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceKebliceKeblice
Ústecký krajLitoměřiceSiřejoviceSiřejovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.01.2022 08:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.11.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 06.12.2021
Zpracovatel oznámení: Gresl Josef Ing.
Text oznámení záměru: ULK1172_oznameni.zip (9831 kB) - 02.11.2021 10:09:32
Informace o oznámení: ULK1172_infOznam.pdf (224 kB) - 05.11.2021 08:08:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.01.2022
Datum nabytí právní moci: 13.04.2022
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1172_zjistovaci.pdf (468 kB) - 10.01.2022 08:35:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK1172_infZjistovaci.pdf (222 kB) - 10.01.2022 08:35:23
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: