Záměry na území ČR
Kód záměru: VYS956
Název záměru: I.C.P. Jihlava – jih a.s. – MULTIFUNKČNÍ AREÁL LEHKÉ VÝROBY A SLUŽEB
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Zařazení: II/106
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaJihlavaJihlavaJihlava
Příslušný úřad: Krajský úřad Kraje Vysočina
Datum a čas posledních úprav: 13.08.2019 09:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: I.C.P. Jihlava - jih a.s., Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1
IČ oznamovatele: 24724157
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 17.01.2019
Zpracovatel oznámení: Dvořáková Irena RNDr.
Text oznámení záměru: VYS956_oznameni.zip (45370 kB) - 13.12.2018 12:36:32
Informace o oznámení: VYS956_infOznam.pdf (886 kB) - 17.12.2018 16:31:36
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.01.2019
Závěry zjišťovacího řízení: VYS956_zjistovaci.zip (5760 kB) - 30.01.2019 07:37:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dvořáková Irena RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.04.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 04.05.2019
Text dokumentace: VYS956_dokumentace.pdf (1149 kB) - 03.04.2019 12:52:19
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Vyjádření
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (804 kB) - 03.04.2019 12:52:19
Grafické přílohy
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (10173 kB) - 03.04.2019 12:52:33
Rozptylová studie
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (5378 kB) - 03.04.2019 12:52:45
Hluková studie
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_4.pdf (4269 kB) - 03.04.2019 12:53:04
Územní studie US30
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_5.pdf (22882 kB) - 03.04.2019 12:53:25
Vyhodnocení vlivu na krajinný ráz
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_6.zip (15445 kB) - 03.04.2019 12:53:53
Hydrogeologický průzkum
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_7.zip (4626 kB) - 03.04.2019 12:54:15
ZZŘ a vypořádání
VYS956_prilohaDokumentaceDOC_8.zip (5927 kB) - 03.04.2019 12:54:41
Informace o dokumentaci: VYS956_infDokumentace.pdf (238 kB) - 04.04.2019 11:46:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: VYS956_posudek.pdf (5376 kB) - 13.08.2019 09:10:13
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
VYS956_inf1VP.pdf (236 kB) - 10.05.2019 10:30:03
Zápis z 1. veřejného projednání: VYS956_zapis1VP.pdf (2163 kB) - 13.08.2019 09:11:04
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.08.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: VYS956_zaveryStan.pdf (370 kB) - 13.08.2019 09:11:32
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: