Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1354
Název záměru: Ekologický park/přístřešek a objekt skladů sloužící ke skladování a manipulaci s odpady, k. ú. Líšeň
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.01.2018 10:30
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Kaiser servis, spol. s r.o., Bezručova 608/36, 678 01 Blansko
IČ oznamovatele: 26274906
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 23.01.2017
Zpracovatel oznámení: Mičan Jan Ing.
Text oznámení záměru: JHM1354_oznameni.pdf (8917 kB) - 02.01.2017 11:32:58
Informace o oznámení: JHM1354_infOznam.pdf (358 kB) - 02.01.2017 11:32:58
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.02.2017
Závěry zjišťovacího řízení: JHM1354_zjistovaci.pdf (561 kB) - 01.02.2017 15:53:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení: JHM1354_infZjistovaci.pdf (561 kB) - 01.02.2017 15:53:49
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Cetl Pavel Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 25.07.2017
Text dokumentace: JHM1354_dokumentace.pdf (12730 kB) - 26.06.2017 09:33:29
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHM1354_infDokumentace.pdf (270 kB) - 26.06.2017 09:33:29
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 14.12.2017
Text posudku: JHM1354_posudek.pdf (5532 kB) - 14.11.2017 15:00:04
Informace o posudku: JHM1354_infPosudek.pdf (426 kB) - 14.11.2017 15:00:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.01.2018
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHM1354_zaveryStan.pdf (464 kB) - 18.01.2018 10:30:11
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: