Záměry na území ČR
Kód záměru: ZLK834
Název záměru: Lokalita Hanácká pole Kroměříž
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajKroměřížKroměřížKroměříž
Příslušný úřad: Krajský úřad Zlínského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2017 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Hanácká pole, s. r. o.
IČ oznamovatele: 01740415
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.12.2016
Zpracovatel oznámení: Kadlecová Zuzana RNDr.
Text oznámení záměru: ZLK834_oznameni.zip (8125 kB) - 24.11.2016 12:13:09
Informace o oznámení: ZLK834_infOznam.pdf (136 kB) - 24.11.2016 15:21:41
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: ZLK834_zjistovaci.zip (2629 kB) - 25.04.2017 07:50:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
ZlínskýKroměřížMěstský úřad Kroměříž
ZlínskýZlínKrajský úřad Zlínského kraje
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Kadlecová Zuzana RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 19.06.2017
Text dokumentace: ZLK834_dokumentace.zip (46252 kB) - 16.11.2017 13:02:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ZLK834_infDokumentace.doc (95 kB) - 17.05.2017 09:42:50
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
13.09.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2017
Text posudku: ZLK834_posudek.zip (5403 kB) - 11.09.2017 13:32:02
Informace o posudku: ZLK834_infPosudek.pdf (228 kB) - 12.09.2017 09:39:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2017
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ZLK834_inf1VP.pdf (244 kB) - 02.10.2017 14:35:06
Zápis z 1. veřejného projednání: ZLK834_zapis1VP.pdf (309 kB) - 23.10.2017 11:01:02
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2017
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ZLK834_zaveryStan.zip (1305 kB) - 16.11.2017 11:26:57
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: