Záměry na území ČR
Kód záměru: STC2232
Název záměru: Úholičky – úprava tvaru tělesa skládky
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západTurskoTursko
Středočeský krajPraha-západÚholičkyÚholičky
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.05.2021 11:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FCC Regios, a.s., Úholičky 215, 252 64 Velké Přílepy
IČ oznamovatele: 46356487
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 26.07.2019
Zpracovatel oznámení: Štancl Luboš, Ing.
Text oznámení záměru: STC2232_oznameni.zip (35249 kB) - 25.06.2019 10:52:41
Informace o oznámení: STC2232_infOznam.doc (68 kB) - 25.06.2019 16:36:28
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.09.2019
Závěry zjišťovacího řízení: STC2232_zjistovaci.pdf (690 kB) - 05.09.2019 13:11:32
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Štancl Luboš, Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření: 28.05.2020
Text dokumentace: STC2232_dokumentace.zip (77820 kB) - 28.04.2020 11:29:45
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC2232_infDokumentace.doc (73 kB) - 30.04.2020 08:27:21
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Gresl Josef Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC2232_posudek.zip (4543 kB) - 14.05.2021 11:33:26
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC2232_inf1VP.doc (68 kB) - 12.06.2020 13:01:56
Zápis z 1. veřejného projednání: STC2232_zapis1VP.pdf (396 kB) - 03.12.2020 06:49:58
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2020
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC2232_zaveryStan.pdf (971 kB) - 03.12.2020 06:51:45
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: