Záměry na území ČR
Kód záměru: JHM1559
Název záměru: Areál Rostěnice- Zvonovice, zařízení ke skladování, třídění, úpravě a využití odpadů
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: JHM1559_duvodyUkonceni.pdf (142 kB) - 07.12.2020 14:59:01
Zařazení: II/56
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajVyškovRostěnice-ZvonoviceZvonovice
Jihomoravský krajVyškovRostěnice-ZvonoviceZvonovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihomoravského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2020 14:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: FERIKO, s.r.o., Zámecká 836, 667 01 Židlochovice
IČ oznamovatele: 29291208
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 02.01.2021
Zpracovatel oznámení: Damek Michal Ing.
Text oznámení záměru: JHM1559_oznameni.zip (13226 kB) - 02.12.2020 14:48:19
Informace o oznámení: JHM1559_infOznam.pdf (192 kB) - 02.12.2020 14:46:24
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: