Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1717
Název záměru: Opametal Otice 2
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOpavaOticeOtice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 10.05.2013 09:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: OPAMETAL s.r.o.
IČ oznamovatele: 25839951
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1717_dokumentace.zip (5829 kB) - 29.11.2012 13:06:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1717_infDokumentace.rtf (289 kB) - 06.12.2012 10:19:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
06.03.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 05.04.2013
Text posudku: MSK1717_posudek.pdf (123 kB) - 28.02.2013 12:29:36
Informace o posudku: MSK1717_infPosudek.rtf (292 kB) - 06.03.2013 09:58:50
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.05.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1717_zaveryStan.rtf (331 kB) - 10.05.2013 09:43:40
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: