Záměry na území ČR
Kód záměru: PAK749
Název záměru: Protipovodňová opatření Tichá Orlice, Verměřovice
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PAK749_duvodyUkonceni.pdf (187 kB) - 27.01.2020 07:32:57
Zařazení: §4 odst. 1 písm. e
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Pardubický krajÚstí nad OrlicíVerměřoviceVerměřovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Pardubického kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.01.2020 07:32
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové
IČ oznamovatele: 70890005
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2016
Zpracovatel oznámení: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Geržová Kateřina Mgr.
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL: Tichá Orlice
Text oznámení záměru: PAK749_oznameni.zip (10010 kB) - 05.12.2016 15:53:12
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: PAK749_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4388 kB) - 05.12.2016 15:53:12
Informace o oznámení: PAK749_infOznam.pdf (528 kB) - 05.12.2016 15:53:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.01.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PAK749_zjistovaci.pdf (638 kB) - 06.01.2017 13:49:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Tížková Věra RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Kuras Tomáš RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.01.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 07.02.2020
Text dokumentace: PAK749_dokumentace.zip (25212 kB) - 08.01.2020 09:40:52
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PAK749_infDokumentace.pdf (199 kB) - 08.01.2020 09:40:52
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: