Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
53122/ENV/06; 56684/ENV/11; 48259/ENV/16; MZP/2021/710/4879
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16091/4310/OEP/92
Platnost do: 31.12.2026
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: OSVČ
Zaměstnavatel - ulice: Gočárova 615
Zaměstnavatel - mesto: Lázně Bohdaneč
Zaměstnavatel - PSČ: 533 41
Zaměstnavatel - telefon:
Bydliště - ulice: Gočárova 615
Bydliště - město: Lázně Bohdaneč
Bydliště - PSČ: 533 41
Bydliště - telefon: 466 921 106, 602 649 164
Email: klicpera@iol.cz, JKlicpera@seznam.cz
Poznámka: průmysl, zemědělství, vodní a odpadové hospodářství, energetika, liniové stavby, potravinářství, zařízení pro ekologii (vodní stavby, ČOV, spalovny a zařízení pro nakládání s odpady včetně kafilerií), SEA - územní plány obcí a měst, koncepce udržitené dopravy, energetické koncepce, POH; Zvláštní informace: znalec v oborech vodní hospodářství, odpady, ochrana životního prostředí
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství: Ano
Vodní hospodářství: Ano
Dobývání nerostů:
Klasická energetika: Ano
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu: Ano
Odpadové hospodářství: Ano
Ostatní: Ano
SEA: Ano