Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP316
Název záměru: „Vedení 400 kV – V413 – zaústění do transformovny Mírovka“
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/3.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHavlíčkův BrodHavlíčkův Brod
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodHorní KrupáHorní Krupá u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKnykKnyk
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKnykČeský Dvůr
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKámenJiříkov u Kamene
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKámenKámen u Habrů
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodKámenProseč u Kamene
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodOlešnáOlešná u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodSedletínSedletín
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodSedletínVeselá u Sedletína
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodSkuhrovSkuhrov u Havlíčkova Brodu
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodTisKněž
Kraj VysočinaHavlíčkův BrodTisTis u Habrů
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2016 08:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČEPS, a.s.
IČ oznamovatele: 25702556
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP316_oznameni.zip (6652 kB) - 05.11.2010 09:31:37
Informace o oznámení: MZP316_infOznam.pdf (84 kB) - 05.11.2010 09:31:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP316_zjistovaci.zip (12654 kB) - 03.02.2011 07:57:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Klicpera Jiří Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Banaš Marek RNDr., Ph.D.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP316_dokumentace.zip (67742 kB) - 02.06.2011 07:20:10
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP316_infDokumentace.pdf (75 kB) - 02.06.2011 07:20:10
Text vyhodnocení na Naturu 2000: MZP316_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (9512 kB) - 02.06.2011 07:20:13
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Koutecká Věra RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP316_posudek.pdf (541 kB) - 25.10.2011 07:31:18
Informace o posudku: MZP316_infPosudek.pdf (72 kB) - 25.10.2011 07:31:18
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: MZP316_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (171 kB) - 25.10.2011 07:31:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP316_inf1VP.pdf (81 kB) - 05.12.2011 13:57:57
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP316_zapis1VP.pdf (134 kB) - 11.01.2012 16:06:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP316_zaveryStan.zip (501 kB) - 02.02.2016 08:51:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: