Autorizované osoby pro hodnocení vlivů na soustavu Natura 2000
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Koutecká Věra RNDr.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
630/3251/04; 82928/ENV/09-2576/630/09; 73462/ENV/14-3895/630/14; MZP/2019/630/2567
Platnost do: 30.11.2024
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel:
Zaměstnavatel - ulice: Dvořákova 24
Zaměstnavatel - mesto: Ostrava
Zaměstnavatel - PSČ: 702 00
Zaměstnavatel - telefon: 731 483 241
Bydliště - ulice: Dvořákova 2265/24
Bydliště - město: Ostrava
Bydliště - PSČ: 702 00
Bydliště - telefon: 731 483 241
Email: koutecka.vera@centrum.cz
Poznámka: