Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP226
Název záměru: Lanová dráha Nýdek - Čantoryje
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNýdekNýdek
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 31.03.2021 08:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: obec Nýdek, 739 96 Nýdek č.p.281
IČ oznamovatele: 00492868
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.04.2006
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Krkoška Čestmír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Koutecká Věra RNDr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP226_dokumentace.zip (4481 kB) - 27.04.2010 16:05:24
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP226_infDokumentace.pdf (41 kB) - 17.02.2010 09:42:19
Vrácení dokumentace: MZP226_vraceni.pdf (66 kB) - 05.02.2010 16:31:07
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Šikula Tomáš RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Pokorná Šárka, Mgr. (roz. Běláková)
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 11.06.2012
Text posudku: MZP226_posudek.pdf (6776 kB) - 26.04.2012 09:01:01
Informace o posudku: MZP226_infPosudek.pdf (60 kB) - 26.04.2012 09:01:01
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části posudku
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
28.05.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP226_inf1VP.pdf (70 kB) - 29.05.2012 08:24:37
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP226_zapis1VP.pdf (92 kB) - 23.10.2012 10:31:10
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP226_zaveryStan.pdf (276 kB) - 18.10.2012 10:32:18
Prodloužení stanoviska: MZP226_prodlouzeniStan.pdf (314 kB) - 31.03.2021 08:04:43
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem: Polsko
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: 15.2.2008 postoupen MŽP z KÚ Moravskoslezského kraje - kód záměru MSK223