Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK1154
Název záměru: Zpracování odvalu Heřmanice na suroviny pro další využití
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.2;II/10.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaHrušov
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 06.05.2009 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: A1ENERGY, a.s., Syllabova 1263/60, 703 00 Ostrava – Vítkovice
IČ oznamovatele: 27797627
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Obal Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK1154_oznameni.pdf (1143 kB) - 26.09.2008 09:08:35
Informace o oznámení: MSK1154_infOznam.rtf (275 kB) - 26.09.2008 09:09:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: MSK1154_zjistovaci.rtf (335 kB) - 09.10.2008 13:11:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Rimmel Vladimír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
28.11.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK1154_dokumentace.pdf (798 kB) - 28.11.2008 13:59:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK1154_infDokumentace.rtf (273 kB) - 28.11.2008 13:59:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK1154_posudek.pdf (195 kB) - 25.02.2009 09:58:15
Informace o posudku: MSK1154_infPosudek.doc (88 kB) - 25.02.2009 09:58:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK1154_inf1VP.doc (92 kB) - 27.03.2009 13:27:34
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK1154_zapis1VP.doc (45 kB) - 20.04.2009 12:05:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MSK1154_zaveryStan.doc (287 kB) - 06.05.2009 10:07:18
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: