Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP345
Název záměru: Žárová zinkovna pro provoz 165 - svodidla (změna umístění)
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajOstrava-městoOstravaKunčice nad Ostravicí
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 11.05.2012 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ArcelorMittal Distribution Solutions Czech Republic, spol. s r.o., Ostrava
IČ oznamovatele: 28213441
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.06.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Tížková Věra RNDr.
Text oznámení záměru: MZP345_oznameni.zip (40583 kB) - 16.06.2011 09:15:33
Informace o oznámení: MZP345_infOznam.pdf (131 kB) - 16.06.2011 09:34:07
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
09.08.2011
Závěry zjišťovacího řízení: MZP345_zjistovaci.zip (1811 kB) - 01.08.2011 16:24:16
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Horák Jan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
16.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP345_posudek.zip (8025 kB) - 13.12.2011 08:24:27
Informace o posudku: MZP345_infPosudek.pdf (104 kB) - 13.12.2011 08:24:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
11.05.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP345_zaveryStan.pdf (292 kB) - 20.04.2012 17:17:25
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: