Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP002
Název záměru: Instalace mobilní solidifikační linky na výrobu rekultivační stabilizované směsi
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekTřinecTřinec
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 25.02.2003 16:19
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOTREG Třinec, s.r.o., Staré Město 242, 739 61 Třinec
IČ oznamovatele: 25898477
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP002_oznameni.doc (333 kB) - 10.04.2002 11:09:00
Informace o oznámení: MZP002_infOznam.doc (41 kB) - 10.04.2002 11:09:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP002_zjistovaci.doc (3844 kB) - 20.05.2002 10:06:13
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Valíček Svatopluk Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP002_dokumentace.doc (428 kB) - 25.07.2002 11:26:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP002_infDokumentace.doc (44 kB) - 25.07.2002 11:26:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP002_posudek.doc (293 kB) - 05.12.2002 15:54:35
Informace o posudku: MZP002_infPosudek.doc (35 kB) - 05.12.2002 15:54:35
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP002_inf1VP.doc (36 kB) - 06.12.2002 15:10:30
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP002_zapis1VP.doc (61 kB) - 25.02.2003 16:19:11
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP002_zaveryStan.doc (157 kB) - 25.02.2003 16:17:55
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: