Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK548
Název záměru: PZ Přestanov-výrobní a skladový areál
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajÚstí nad LabemPřestanovPřestanov
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.07.2015 09:22
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Brněnská rozvojová společnost a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec
IČ oznamovatele: 27681530
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Stöhr Eduard Ing.
Text oznámení záměru: ULK548_oznameni.doc (761 kB) - 26.05.2009 12:21:58
Informace o oznámení: ULK548_infOznam.doc (34 kB) - 26.05.2009 12:21:13
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
26.05.2009
Závěry zjišťovacího řízení: ULK548_zjistovaci.doc (125 kB) - 25.06.2009 09:10:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Sulek Bohumil Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK548_dokumentace.pdf (23112 kB) - 27.12.2010 10:47:40
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK548_infDokumentace.pdf (372 kB) - 14.02.2011 15:34:55
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tížková Věra RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
18.04.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK548_posudek.pdf (222 kB) - 15.04.2011 07:59:58
Informace o posudku: ULK548_infPosudek.pdf (382 kB) - 30.05.2011 10:03:49
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK548_zaveryStan.zip (471 kB) - 27.07.2015 09:22:04
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: