Autorizované osoby pro zpracování dokumentace a posudku
Zobrazit názvy záměrů
Jméno: Stöhr Eduard Ing.
Č.j. rozhodnutí
o prodloužení autorizace:
47784/ENV/06; 96020/ENV/11; 88383/ENV/16
Č.j. osvědčení/rozhodnutí
o udělení autorizace:
16594/4497/OEP/92
Platnost do: 31.12.2021
Dosud zprac. oznámení:
Dosud zprac. dokumentace:
Dosud zprac. posudky:
Zaměstnavatel: ECOMOST, s.r.o.
Zaměstnavatel - ulice: Jana Vrby 1717/5
Zaměstnavatel - mesto: Most
Zaměstnavatel - PSČ: 434 01
Zaměstnavatel - telefon: 417 637 437
Bydliště - ulice: Jana Vrby 1717/5
Bydliště - město: Most
Bydliště - PSČ: 434 01
Bydliště - telefon: 602 417 067
Email: stohr@ecomost.cz
Poznámka: hluk
Specializace
Zemědělství a lesní hospodářství:
Vodní hospodářství:
Dobývání nerostů:
Klasická energetika:
Jaderná energetika:
Výroba a zpracování kovů:
Dřevařský a papírenský průmysl:
Průmysl stavebních hmot:
Chemie, farmakologie, petrochemie:
Potravinářský průmysl:
Dopravní zařízení:
Další odvětví lehkého průmyslu:
Odpadové hospodářství:
Ostatní:
SEA: