Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK496
Název záměru: Větrné elektrárny Mikulášovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínMikulášoviceMikulášovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 30.12.2014 12:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SCES - Energo, a.s., Mikulášovice 5, 407 79 Mikulášovice
IČ oznamovatele: 27318486
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Starý Jiří RNDr.
Text oznámení záměru: ULK496_oznameni.pdf (2809 kB) - 17.09.2008 13:16:36
Informace o oznámení: ULK496_infOznam.doc (33 kB) - 18.09.2008 06:09:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.11.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK496_zjistovaci.pdf (325 kB) - 31.10.2008 08:58:30
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Starý Jiří RNDr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
20.04.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK496_dokumentace.zip (61761 kB) - 17.04.2009 10:40:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK496_infDokumentace.doc (32 kB) - 17.04.2009 10:40:14
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000 je součástí textové/tištěné části dokumentace
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Stöhr Eduard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK496_posudek.doc (560 kB) - 09.11.2009 07:15:00
Informace o posudku: ULK496_infPosudek.pdf (53 kB) - 09.11.2009 07:15:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK496_inf1VP.pdf (48 kB) - 26.11.2009 08:32:37
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK496_zapis1VP.pdf (564 kB) - 14.12.2009 08:49:30
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
13.01.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK496_zaveryStan.pdf (1005 kB) - 12.01.2010 13:35:59
Prodloužení stanoviska: ULK496_prodlouzeniStan.doc (74 kB) - 30.12.2014 12:02:14
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: