Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK489
Název záměru: Výstavba 2 ks VTE Mikulášovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Zařazení: II/3.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajDěčínMikulášoviceMikulášovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 20.02.2015 10:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EURO-WIND s.r.o., Smetanova 24, 407 21 Česká Kamenice
IČ oznamovatele: 25487884
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Motl Luboš Mgr.
Text oznámení záměru: ULK489_oznameni.pdf (2362 kB) - 05.09.2008 12:00:33
Informace o oznámení: ULK489_infOznam.doc (33 kB) - 05.09.2008 12:00:33
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.10.2008
Závěry zjišťovacího řízení: ULK489_zjistovaci.pdf (277 kB) - 29.10.2008 09:25:14
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Motl Luboš Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: ULK489_dokumentace.pdf (2362 kB) - 15.05.2009 09:12:34
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK489_infDokumentace.doc (31 kB) - 15.05.2009 09:11:32
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Stöhr Eduard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
26.11.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: ULK489_posudek.doc (612 kB) - 25.11.2009 11:59:16
Informace o posudku: ULK489_infPosudek.pdf (54 kB) - 25.11.2009 11:59:16
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.11.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK489_inf1VP.pdf (48 kB) - 26.11.2009 08:34:16
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK489_zapis1VP.pdf (564 kB) - 14.12.2009 08:48:46
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
01.03.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK489_zaveryStan.pdf (7174 kB) - 26.02.2010 09:34:39
Prodloužení stanoviska: ULK489_prodlouzeniStan.doc (74 kB) - 20.02.2015 10:21:55
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: